SEKRETESSPOLICY

Denna webbplats ägs och drivs av Xenolith AB

Personuppgifter

Hittafoder.se följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:

Registrerade användare av tjänsten har rätt att kostnadsfritt 1 ggr/år få ett fullständigt registerutdrag av den information som finns lagrad om användaren. Fler registerutdrag utöver detta faktureras med vid var tillfälle fastställt belopp. Kontakta Hittafoder.se för mer information.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra den tjänst som avses.

Besök på webbplatsen

När du besöker webbplatsen registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen som besöks. Den information som samlas in lämnas inte ut eller säljs vidare till tredje part.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Hittafoder.se ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.